Aanmelden voor begeleiding individueel of in de groep

Wij hebben plaats voor kinderen in de opvang: in het weekend of door de week / vakanties, opvang na school en opvang voor thuiszitters.

We hebben de volgende vormen van opvang:

U kunt als ouder uw kind aanmelden. U heeft geen verwijsbrief nodig.

Tarieven

De prijzen van het logeren zijn één etmaal 156 euro, één logeerweekend 306 euro = vrijdag vanaf 17.00 uur tot zondag 17.00 uur. Andere opvangtarieven zijn per email opvraagbaar.
Opvang in de Buffelaar kan bekostigd worden uit het PGB.

Aanmeldings Formulier

Vul dit alstublieft in om uw aanmelding in te zenden.

Aan het logeren is een proeftijd verbonden van drie weekenden: een of twee weekenden per maand. Na deze proeftijd kunt u logeeropvang afnemen voor vier maanden, een of meerdere weekenden per maand.
Voor elke nieuw af te nemen weekend(en) tekent u voor afname. Na afloop van het logeerweekend ontvangt u de factuur. U dient in het bezit te zijn van een Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering W.A., wanneer u gebruik maakt van de diensten van Opvang De Buffelaar.

De buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaar
Tweets by @twitterapi