Opvang wat past bij de zorgvraag van uw kind?

We hebben de volgende vormen van opvang:

Wat kan uw kind ....We kijken naar mogelijkheden.

Individuele aandacht

De Buffelaar verstaat onder individueel: intensievere begeleiding. Uw kind heeft dan baat bij specifiekere pedagogische zorg. Dit kan zijn op het gebied van structuur, overprikkeling, sociale redzaamheid. Meer persoonlijke sturing in het algemeen. Dit vindt plaats binnen het kader van De Buffelaar.

Thuiszitters

Uit ervaring weten wij in De Buffelaar dat uw kind om diverse redenen niet naar school gaat. Dit kan dan tijdelijk zijn maar ook voor langere periode of onbepaalde tijd. Graag helpen we u daarbij door individuele dagbesteding aan te bieden. Een wisselend programma aangepast aan de zorgvraag van uw kind. Dit kan ter ontspanning zijn of voorzetten van schoolse activiteiten. Dit gebeurt in overleg met u!

In de Buffelaar kan eventueel ook school gevolgd worden via www. ivio.nl Hiervoor plannen we een gesprek in en bekijken de mogelijkheden. Stellen eventueel een lesplan met lesrooster op.

Thuiszitter valt merendeel onder individueel begeleiding, maar is natuurlijk afhankelijk hoe uw kind zich beweegt t.a.v interactie en overprikkeling in een kleine groep.

De Buffelaar biedt in overleg met ouders en of met andere betrokkenen een passend programma aan. Een programma met schoolse activiteiten om structuur *schoolritme* vast te houden en bezig zijn met lesstof Of een programma dat "moeten" even niet gebeurt, ontspanningsactiviteiten om stress te voorkomen.

Opvang groep

In de groep spelen kinderen met elkaar of naast elkaar. B.v samen met de lego... of alleen met de lego. Hierbij wordt volop ongedwongen sociale vaardigheden geoefend. Als begeleiding sturen we bij, wij vinden het belangrijk dat uw kind positieve sociale interactie ervaart. Succeservaring op doet!

Ook biedt De Buffelaar knutsel activiteiten aan dit is niet verplicht, uiteraard stimuleren wij de kinderen wel om mee te doen. Vaak gaan deze activiteiten spontaan. We spelen in op de ideeen van uw kind , wat wil je gaan doen. En volgen hierin uw kind door b.v een zwaard te maken van karton, sleutel hanger, pop op de naaimachine, etc.

Natuurlijk ontbreekt het bij ons niet aan beeldscherm spellen. Zoals Wii, PS2 en PS3 Hier hebben we wel een maximale speeltijd aan verbonden. PC. gebruik is binnen de Buffelaar niet gewenst. Dit is iets voor thuis.. Uitgezonderd is het bezoek aan de Bibliotheek.

Uitstapjes worden niet heel ver van tevoren gepland. We kijken altijd bij binnenkomst op de dag zelf hoe het kind zich voelt en spelen daar op in. Kijken wat dan mogelijk is....

Voor kinderen die meer voorbereidingstijd nodig hebben passen we dit aan.

De Buffelaar werkt volgens het principe: Kind wordt gevolgd in zijn initiatieven, mogelijkheden. Van daar uit passen we het programma, de begeleiding aan. *indirect vraag gestuurd*

Maximaal aantal kinderen per groep is 6, maar altijd afhankelijk van de samenstelling in groep. Kan dus ook 2 of meer zijn. Opvang groep vindt plaats vanuit school tot 20.00 (dan wordt er ook warm eten verstrekt)

Normaal gesproken worden "onze" kinderen vanuit school gebracht o.a. door taxivervoer of door ons opgehaald met De Buffelaarfiets. (foto fiets) Hier maken we dan met u individuele afspraken over.

In overleg kan veel!

Accommodatie

Opvang dagdeel

Opvang dagdeel is 4 uur en is inzetbaar op vaste afspraaktijden 1 of meer dagdelen per week. Begeleiding is niet individueel, maar wel met persoonlijk aansluitende aandacht.

Ook met dagdeel opvang doen we activiteiten aansluitend bij uw kind's persoonlijke situatie en interesses. Soms kan dat ook tv kijken zijn waardoor uw kind tot rust komt. Zie verder ook opvang groep

Logeren

Logeren gebeurt vaak door de week, gebruikelijk is dat een kind vanuit de Buffelaar dan naar school gaat. Logeren kan vanuit school. Het aantal etmalen per week is in overleg bespreekbaar. Kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Gaan met taxivervoer of we brengen een kind zelf met de Buffelaarfiets. Opstaan op de schoolgaande ochtend gebeurt meestal om 6.30 (verder afhankelijk van schooltijden). 's avonds is er een strakkere structuur rond bedtijd. Waardoor een kind genoeg slaap kan krijgen. Elk kind gaat leeftijdgebonden op vaste tijd slapen, zoveel mogelijk in hetzelfde bed, een vaste slaapkamer. We merken dat dit voor een kind rust geeft.

In het weekend wordt er natuurlijk ook gelogeerd.

Dat is momenteel meer vraag en aanbod gestuurd. Is er behoefte aan logeren voor een weekend vanaf vrijdag of een etmaal dan is dat mogelijk.

Er worden maximaal 6 kinderen opgevangen per groep omdat dan de interactie tussen kinderen nog stuurbaar is. Kinderen opvangen doen we altijd op de basis dat kinderen bij elkaar in de groep moeten passen. Kinderen plus hun gedrag moet voor elkaar hanteerbaar zijn. En liefst elkaar positief versterken. Leren van elkaar, herkenbaarheid...o maar dat doe ik ook...

Natuurlijk hebben kinderen ruzie, dan proberen samen met het kind te kijken wat is er gebeurt. Van een keer uit hun 'dak' gaan daar schrikken wij niet van.

We onderzoeken de oorzaak en kijken hoe wat is er gebeurt... te veel prikkels, te veel aan hun hoofd... kunnen we dat voorkomen door andere aanpak of de spanningsboog is te hoog en het gebeurt.

De buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaar
Tweets by @twitterapi