Over de Buffelaar

De Buffelaar is als stichting is op 3 februari 2006 opgericht, met als doel de Logeerhuis-Opvang te openen.  De Buffelaar is gestart op 8 november 2006 aan de Wibenaheerd 367 te Groningen.
De Buffelaar is opgericht om kinderen een gestructureerd huiselijk actief weekend te geven, waardoor ouders even kunnen bijtanken. We zien onze Opvang als een verlengstuk van thuis. En hebben zo nodig regelmatig overleg met u als ouders / verzorgers over de voortgang van het kind.

Informatie

Opvang De Buffelaar biedt begeleiding bij verzorging en tijdelijke huisvesting voor kinderen met de diagnose ADHD/ADD/PDD-Nos of aanverwante problematiek. De opvang is bedoeld voor kinderen die thuis wonen. Voor het "gemiddeld begaafde kind". Waarvan de ouders of verzorgers en het kind even tot rust willen komen.

Opvang door de week

De Buffelaar biedt diverse opvang mogelijkheden door de week. Daarbij gaan wij uit van uw zorgvraag voor uw kind en overleggen samen over de geschikte vorm.

Logeren

Algemene voorwaarden

De buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaar
Tweets by @twitterapi