Visie

Opvang De Buffelaar biedt begeleiding bij verzorging en tijdelijke huisvesting voor kinderen met de diagnose ADHD/ADD/ PDD-Nos + aanverwante gedragsproblematiek. De Opvang is bedoeld voor kinderen die thuis wonen, voor het "gemiddeld begaafde kind", waarvan de ouders/verzorgers en het kind even willen bij tanken.

De Buffelaar gaat uit van de mogelijkheden van het kind, waarbij De Buffelaar de complexiteit van het gedrag niet uit het oog verliest. Het gedrag is een boeiend gegeven; Interactie maakt de situatie, waardoor regelmaat en rust (uitstralen) een bindende factor moet zijn. Daarnaast is een actieve communicatie methode een pre. De Buffelaar behandelt niet, maar zet zich in om het kind een gestructureerde opvang in huiselijke sfeer te bieden. Met de nodige activiteiten op sport/creatief/huiselijk gebied. Waarbij een kind invloed kan uitoefenen.

We begeleiden kinderen met gedragsproblemen, door middel van pedagogisch handelen hierbij hanteren we verschillende methodes. Te beginnen bij het oude beproefde systeem rust reinheid regelmaat, Tripple P en Gordon. Ook zijn we bekend met de methode Geef me de 5.

We gebruiken pictogrammen en sinds kort doen we dit ook via www.autiplan.nl

De activiteiten worden "aangepast" aan de zorgbehoefte/interesse van het kind en de samenstelling van de groep. Het streven naar een huiselijke rustgevende sfeer is onderdeel van ons beleid.

De buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaarDe buffelaar
Tweets by @twitterapi